21 қаңтар 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/04-з) бұйрық

21 қаңтар 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/04-з) бұйрық