25 сәуір 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/39-з) бұйрық

25 сәуір 2016 жылдан өзгерістермен 2016 жылға АО «Тау-Кен Самрук» сатып алулардың жоспары, 16/39-з) бұйрық