«Ақмолит» ЖШС, Мархит ЖШС, «Топаз-НС» ЖШС, «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуларын жүзеге асыру тәртібіне сәйкес 2022, 2023, 2024 жылдарға арналған қаржылық есептілік аудиті бойынша бір көзден ұйымның қызметтерін кейіннен сатып алу мақсатында аудиторлық ұйымды таңдау рәсімін өткізу туралы хабарлайды

Әлеуетті қатысушыларды іріктеу рәсіміне қатысуға сұрау салуда қамтылған сатып алынатын аудиторлық және ілеспе қызметтердің толық сипаттамасы (1) қатысушының ресми сұрау салуы бойынша олар құпиялылық туралы келісімге қол қойғаннан кейін мынадай мекенжай бойынша ұсынылатын болады: Қазақстан Республикасы, Астана қ., ол. Дереккөз, 17/10, 7 қабат, байланыс нөмірі: 09 сағат 30 минуттан 12 сағат 30 минутқа дейін және 14 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін.

Сайлау рәсіміне қатысуға ниет білдірген әлеуетті қатысушы сайлау рәсіміне қатысуға сұрау салуда көрсетілген талаптарға сәйкес қызмет көрсетуге арналған мөрленген конвертте ресми ұсынысты мынадай мекенжай бойынша ұсынуға міндетті: Қазақстан Республикасы, Астана қ., ол. Дереккөз, 17/10, 7 қабат, байланыс нөмірі 87012254717, 09 сағат 30 минуттан 12 сағат 30 минутқа дейін және 14 сағат 00 минуттан 18 сағат 00 минутқа дейін.

Әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері таңдау рәсіміне қатысуға өтінімді қолма-қол ұсынған кезде әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері таңдау рәсіміне қатысуға өтінім беру құқығына әлеуетті өнім берушінің мүдделерін білдіретін адамдарға сенімхат және жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін ұсынуға тиіс.

Іріктеу рәсіміне қатысуға өтінімдері бар конверттер 2023 жылғы 16 наурызда сағат 10 сағат: 30-да келесі мекенжай бойынша ашылады: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Сығанақ көшесі, 17/10, 7-қабат және қатысу расталған жағдайда,

– ресми конкурстық ұсыныстарды ұсынуға-аудиторлық ұйымдар Тапсырыс берушіні таңдау рәсіміне қатысу туралы ақпаратты жіберген күннен бастап кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн (18 сағат 00 минутқа дейін).

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (701) 2254717.

Егер аудиторлық ұйым Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің тізбесінде (2) және/немесе Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде тұрса, таңдау рәсіміне қатысуға құқылы емес.

Аудиторлық ұйым өзінің қызметтерін көрсетуге арналған ресми ұсынысында тиісті өтініш беру арқылы өзінің тәуелсіздігін растауы керек. Тапсырыс беруші комиссиясының жұмыс органының жеке сұрау салуы бойынша, бірақ жылына бір реттен жиі емес, аудиторлық ұйым осы қызметтерді көрсетуге байланысты қатысушының тәуелсіздігіне қатер төндірмеуін негіздей отырып, таңдау рәсімі өткізілетін жыл ішінде Тапсырыс берушіге және оның еншілес/қауымдасқан/бірлесіп бақыланатын ұйымдарына көрсеткен немесе көрсететін аудиторлық емес қызметтердің тізімін ұсынады.

Таңдау рәсімін жүргізу барысында Тапсырыс берушінің Ккомиссиясы міндетті түрде қатысушының тәуелсіздігі мәселесі бойынша өз қорытындысын шығарады, ол хаттамада көрсетілуге тиіс.

(1) Қатысушы – аудиторлық ұйымның қызметтерін сатып алу туралы шарт жасасуға үміткер және тәртіпке сәйкес таңдау рәсімдеріне қатысатын аудиторлық ұйым

(2) Холдинг – «Самұрық-Қазына» АҚ-ның және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен тиесілі заңды тұлғалардың жиынтығы.