Бір көзден бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу туралы хабарландыру

20 қаңтарда Қордың сатып алу және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма бұйрығы Төрағасының ережесінің 140-тармағының 2 негізінде АҚ «Тау-Кен Самұрық»), 2014 16/14-Вт №, келесі сатып алу процесін жүзеге асыру туралы шешім туралы хабардар сол көзі провайдер ЖШС «InfoTec & Services» бастап:

– ҚҚС-сыз Бағдарламалық қамтамасыз ету 1,156,100 (бір миллион бір жүз елу алты мың бір жүз) аспайтын сомаға үшін ( «Параграф», «СТРОЙМАСТЕР» жиынтығы) теңге;
-Software ҚҚС-сыз, 167 750 (бір жүз алпыс жеті мың жеті жүз елу) теңгеден аспайтын сомаға ( «Параграф», «Бухгалтер» жиынтығы).