Бір көзден тәсілімен полиграфиялық қызметін сатып алу туралы хабарландыру

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Қордын сатып алу ережесінің 137-тармағы 4) тармақшасына сәйкес және «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасының м.а. 2014 жылғы 06 қаңтардағы №16/03-з бұйрығына сәйкес,«Электронпост.KZ» ЖШС жеткізушісінен ҚҚС есепке алып 3000 000 (үш миллион) теңге сомасынан асырмайбір көзден тәсілімен полиграфиялық қызметінсатып алуын қабылданған шешімін іске асыру туралы хабарлама.