«Майкайынзолото» АҚ үлесін иеліктен шығару әдісін анықтау үшін нарықтық құнын бағалау және консалтингтік қызметтерін бір көзден сатып алу туралы хабарландыру

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы 25 тамыздағы № 52-17 Басқарма шешімі бойынша және Қордың сатып алу ережесінің 138 тармағы 9) тармақшасы негізінде ҚҚС-ті есепке алумен 17 360 000 (он жеті миллион үш жүз алпыс мың) теңге жалпы сомасынан асармай «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, «Майкайынзолото» АҚ үлесін иеліктен шығару әдісін анықтау үшін нарықтық құнын бағалау және консалтингтік қызметтерін «КПМГ Такс энд Эдвайзори» ЖШС жеткізушіден бір көзден сатып алу жөнінде шешім туралы хабарлайды.