Персонал аутсорсинг қызметтері (мемлекеттік тілді дамыту бойынша маман қызметтері) бір көзден сатып алу туралы хабарландыру

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасының 2017 жылғы 6 қыркүйектегі №16/98-з бұйрығына сәйкес және Қордың сатып алу ережесінің 137 тармағы 2) тармақшасы негізінде ҚҚС-ті есепке алмай 657 150 (алты жүз елу жеті мың бір жүз елу) теңге сомасынан асармай «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, персонал аутсорсинг қызметтері (мемлекеттік тілді дамыту бойынша маман қызметтері) «Мiras» тіл үйрету орталығы ЖК жеткізушіден бір көзден сатып алу жөнінде шешім туралы хабарлайды.