Сатып алу туралы хабарлама телефония қызметтері және бір көзден Интернет қол жеткізуді қамтамасыз етеді

6 қаңтар, 2014 АҚ «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасының Қордың сатып алу мен тапсырмаларын ережесінің 137-тармағының 4 негізінде АҚ «Тау-Кен Самұрық») 16/03-Вт №, келесі сатып алу процесін жүзеге асыру туралы шешім туралы хабардар «Қазақтелеком» АҚ үшін бір көзі провайдерінен:

– ҚҚС қоса алғанда 3,237,812 (үш миллион екі жүз отыз жеті мың сегіз жүз он екі) теңге, аспайтын сомаға телефон қызметтер;
– ҚҚС қоса алғанда 5,012,000 (бес миллион он екі мың) теңге, аспайтын сомаға үшін Интернет желісіне қатынауды ұсыну бойынша қызметтер.