«Тау-Кен Жоба» БК »ЖШС

«Тау-Кен жобасы» БК-нің бір көзі арқылы сатып алу туралы хабарландыру (қызметкерлерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру бойынша қызметтер) (2018 жылдың қаңтар айы)