«Тау-Кен Жоба» БК »ЖШС

2018 жылға арналған «Тау-Кен Жобасы» ЖШС бірлескен кәсіпорнында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспары (2018 жылғы 13 ақпандағы № ТКП-3-9/18 өзгертулерімен және толықтыруларымен)