«Тау-Кен жобасы» БК »ЖШС

2018 жылға арналған «Тау-Кен Жобасы» ЖШС бірлескен кәсіпорнында тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу жоспары (2018 жылғы 07 ақпандағы № ТКП-3-7/18 өзгертулерімен және толықтыруларымен)