Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыс істейді және (16 мамырында 2014 жылдың «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының шешімімен (хаттама №30-14) бекітілген) 2013-2015 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» үшін қызметтер

Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыс істейді және (16 мамырында 2014 жылдың «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының шешімімен (хаттама №30-14) бекітілген) 2013-2015 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» үшін қызметтер