Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыс істейді және (Желтоқсан 11, 2014 жылғы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының шешімімен (хаттама № 72-14) бекітілген) 2013-2017 «Тау-Кен Самұрық» үшін қызметтер

Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыс істейді және (Желтоқсан 11, 2014 жылғы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының шешімімен (хаттама № 72-14) бекітілген) 2013-2017 «Тау-Кен Самұрық» үшін қызметтер