Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыстарды және қызметтерді жылдары (13 шілдедегі «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасы бекіткен, 2015 16/76-сағ №) 2013-2018 «Тау-Кен Самұрық»

Тауарларды, ұзақ мерзімді сатып алу жоспары жұмыстарды және қызметтерді жылдары (13 шілдедегі «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма Төрағасы бекіткен, 2015 16/76-сағ №) 2013-2018 «Тау-Кен Самұрық»