Желілік коммутаторларды бір көзден сатып алу туралы хабарландыру (02.10.2017 ж.)

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 қыркүйектегі №16/100-з бұйрығына сәйкес және Қордың сатып алу ережесінің 137 тармағы 2) тармақшасы негізінде ҚҚС-ті есепке алумен 1 470 000 (бір миллион төрт жүз жетпіс мың) теңге сомасынан асырмай «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, дайын желілік коммутаторларды «Global Services International» (Глобал Сервисез Интернэшнл) ЖШС жеткізушіден бір көзден сатып алу жөнінде шешім туралы хабарлайды.