ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ МЕН «ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ АРАСЫНДАКЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ МЕН «ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ АРАСЫНДАКЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ
2013 ЖЫЛҒЫ 27 НАУРЫЗДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ МЕН «ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚАРАСЫНДА,АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ТҰЙЫҚ-ТЕМІРЛІК КЕН АЛАБЫНЫҢ МЫСЫН, ҚОРҒАСЫНЫН, БАРИТІН БАРЛАУҒА АРНАЛҒАН КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ.
2013 жылғы 27 наурызда Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен «Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында,Алматы облысындағы Тұйық-Темірлік кен алабының мысын, қорғасынын, баритін барлауға арналған келісімшартқа қол қойылды.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР МИНИСТРЛІГІ МЕН «ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ» АҚ АРАСЫНДАмысты барлауға арналған келісімшартқа қол қойылды

2013 жылғы 20 ақпандаҚазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен «Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында,Қарағанды облысындағы Спасск мыс рудалы аймағының мысын, алтынын және ілеспе құрамдарын барлауға және Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнының полиметал рудасын өндіруге арналған келісімшарттарға қол қойылды.