«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2018 жылға арналған корпоративтік іс-шаралар күнтізбесі

Іс-шара

Айы

1

Корпоративтік веб-сайтқа «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы шоғырландырылған қаржылық есептілігін орналастыру.

Наурыз

2

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері мен төрағасының сайлауы.

Мамыр

3

Корпоративтік веб-сайтқа «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы бірінші тоқсанның шоғырландырылған қаржылық есептілігін орналастыру.

Мамыр

4

2017 жылғы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару кодексімен қарастырылған қағидаттар мен ережелердің сақталу/сақталмау туралы есеп.

Мамыр

5

Корпоративтік веб-сайтқа «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы жылдық шоғырландырылған есептілігін орналастыру.

Маусым

6

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы таза кірісін және дивиденттер көлемін бөлу ретін бекіту.

Маусым

7

Корпоративтік веб-сайтқа «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы бірінші жарты жылдығындағы шоғырландырылған қаржылық есептілігін орналастыру.

Тамыз

8 Корпоративтік веб-сайтқа «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы алғашқы 9 айының шоғырландырылған қаржылық есептілігін орналастыру. Қараша

Корпоративтік оқиғалар күнтізбелігі ресми құжат болып табылмайды.

Көрсетілген мерзімдер мен оқиғалардың сипаты Компанияға тәуелсіз жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.