«Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның 2022 жылға арналған корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Оқиға Ай
1 «Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның 2021 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігін корпоративтік веб-сайтта орналастыру сәуір
2 2021 жылғы таза кірісті бөлу тәртібін және «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылғы бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту мамыр
3 «Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның 2021 жылға арналған жылдық есебін корпоративтік веб-сайтқа орналастыру маусым
4 «Taý-Ken Samuryq» АҚ Директорлар кеңесінің 2021 жылғы есебін корпоративтік веб-сайтқа орналастыру маусым
5 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу тамыз-қыркүйек
6 Корпоративтік веб-сайтта 2022 жылғы
30 маусымда аяқталған алты ай үшін аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікті (аудиттелмеген) орналастыру
30 маусым
Мәмілелер туралы ақпарат Компанияның веб-сайтында Компания – Мәмілелер бөлімінде орналастырылады

Корпоративтік оқиғалар күнтізбелігі ресми құжат болып табылмайды.

Көрсетілген мерзімдер мен оқиғалардың сипаты Компанияға тәуелсіз жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.