«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2021 жылға арналған корпоративтік оқиғалар күнтізбесі

Оқиға Айы
1 «Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның 2020 жылға арналған шоғырландырылған қаржылық есептілігін корпоративтік веб-сайтта орналастыру Сәуір
2 2020 жылғы таза кірісті бөлу тәртібін және «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін бекіту Мамыр
3 «Taý-Ken Samuryq» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық есебін корпоративтік веб-сайтқа орналастыру Маусым
4 «Taý-Ken Samuryq» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы есебін корпоративтік веб-сайтқа орналастыру Маусым
5 «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу Тамыз-Қыркүйек
6 Корпоративтік веб-сайтта 2021 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін аралық қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілікті (аудиттелмеген) орналастыру Тамыз
Мәмілелер туралы ақпарат Компанияның веб-сайтында Компания – Мәмілелер бөлімінде орналастырылады

Корпоративтік оқиғалар күнтізбелігі ресми құжат болып табылмайды.

Көрсетілген мерзімдер мен оқиғалардың сипаты Компанияға тәуелсіз жағдайларға байланысты өзгеруі мүмкін.