«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің құрамы туралы

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің өкілеттігі мерзімі аяқталуына байланысты, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ Басқармасыныі 2015 жылғы 29 қаңтардағы №04/15 шешімімен, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесімүшелерінің жұмыс істеп тұрған мына құрамы 3 (үш) жыл өкілеттік мерзімге қайта сайланды:

1.

Бектеміров

Қуаныш Әбдуғалиұлы

Жалғыз акционердің өкілі, «Самұрық-Қазына»АҚ активтерін басқару жөніндегі бас директор

2.

Тұрмағамбетов Мәжит Әбдіқалықұлы

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының төрағасы

3.

Арсланова Зарина Фуатовна

Тәуелсіз директор

4.

Арғынғазин

Арман Әнуарбекұлы

Тәуелсіз директор

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің кезекті отырысы болып өтті, онда мынадай 19 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды.

2013 жылғы 27 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің кезекті отырысы болып өтті, онда мынадай 19 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды.
Бекітілді: «Тау-Кен Самұрық» АҚ, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласындағы қызметтер көрсеткіштері енетін, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік «тұрақты даму) стратегиясы, «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2013-2022 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-қимыл бағдарламасы, «Тау-Кен Самұрық» АҚДиректорлары кеңесінің 2014 жылға арналған жұмыс жоспары, «Тау-Кен Самұрық» АҚтәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін бағалау үшін тиімділік көрсеткіштері, «Тау-Кен Самұрық» АҚІшкі аудит қызметінің 2014-2022 жылдарға арналған персонал жөніндегі стратегиясы.
Он және одан да көп акциялар пайыз (жарғылық капиталға қатысу үлесі) «Тау-Кен Самұрық» АҚ тиесілі заңды тұлға акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзырына жататын қызмет мәселелері бойынша, Тау-Кен Самұрық» АҚДиректорлары кеңесі «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы, «Tau-KenTemir» ЖШС кейбір мәселелері туралы, «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС қатысушылары жалпы жиналысының қызырына жататын қызмет мәселелері бойынша «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС қатысушы ретінде «Тау-Кен Самұрық» АҚұстанымын айқындау туралы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ100% еншілес ұйымын құру туралы шешімдер қабылдады, «Тау Кетмень» ЖШС кейбір мәселелері туралы.
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі, «Тау-Кен Самұрық» АҚжарияланған акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды жасау туралы шешім қабылдады сондай-ақ, «Тау-Кен Самұрық» АҚЖалғыз акционерінің 2014 жылдан үміттері туралы ақпаратты қарады.
Сонымен бірге, Директорлар кеңесі «Тау-Кен Самұрық» АҚірі инвестициялық жобаларын іске асыру, «Тау-Кен Самұрық» АҚ2012 жылғы және 2013 жылғы 9 айдағы ақпараттарды ашу процестерінің мөлдірлігі мен тиімділігін бағалау нәтижелері туралы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Корпоративтік хатшысының 2013 жылғы 4 тоқсандағы қызметі туралы Есептерді, корпоративтік басқару саласындағы заңнаманың және үрдістердің өзгерістеріне шолуды қарады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің кезекті отырысы болып өтті, онда мына 11 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды.

2013 жылғы 31 қазанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің кезекті отырысы болып өтті, онда мына 11 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды.
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуге қатысты ішкі құжаттар, «Тау-Кен Самұрық» АҚ тәуекелдерін басқарудың корпоративтік жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді.
Елу және одан да көп акциялары (қатысу үлестері) заңды тұлға «Тау-Кен Самұрық» АҚ тиесілі акционерлер (қатысушылар) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесі М.Ш.Тілеужановты «Тау-Кен Алтын» ЖШС директоры лауазымына тағайындау туралы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысына өзгерістер енгізу туралы, «Tau-KenMining» ЖШС кейбір мәселелері туралы, «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС қатысушысы ретінде «Тау-Кен Самұрық» АҚ ұстанымын айқындау туралы, сондай-ақ «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқарма төрағасының орынбасарына «Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС Байқаушы кеңесі төрағасының лауазымын атқаруға келісім беру туралы шешімдер қабылдады.
Сонымен бірге, Директорлар кеңесі, «Тау-Кен Самұрық» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2013 жылғы 9 айдағы орындалуы туралы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ корпоративтікхатшысының 2013 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есептерді қарады.