«Тау-Кен Самұрық» АҚ жарғысына өзгерістер

2010 жылғы 23 ақпанда Астана қаласының Әділет департаменті «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысының жаңа редакциясын тіркеді.
«Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысының жаңа редакциясы Жалғыз акционердің 2011 жылғы 14 қазандағы №95-п бұйрығымен бекітілді. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Жарғысының жаңа редакциясын Астана қаласының Әділет департаментімен 2011 жылғы 20 қазанда тіркелді.