​«ТАУ-КЕНСАМҰРЫҚ» АҚ ПЕН «ТӨРТҚҰДЫҚ» ТБК» АҚ АРАСЫНДА САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ ЖАСАЛДЫ

«ТАУ-КЕНСАМҰРЫҚ» АҚ ПЕН «ТӨРТҚҰДЫҚ» ТБК» АҚ АРАСЫНДА САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ ЖАСАЛДЫ
2013 ЖЫЛҒЫ 21 ТАМЫЗДА«ТАУ-КЕНСАМҰРЫҚ» АҚ ПЕН «ТӨРТҚҰДЫҚ» ТБК» АҚ АРАСЫНДА САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ ЖАСАЛДЫ
2013 жылғы 21 тамызда «Тау-КенСамұрық» АҚ пен «ТөртҚұдық» ТБК» АҚ арасында Тау-КенСамұрық» АҚ тиесілі «Тауголдкоппер» БК» ЖШС жарғылық капиталындағы 50% үлесті сатып алу-сату шарты жасалды.