«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер

«Самұрық – Қазына» АҚ Басқармасының 2022 жылғы 2 желтоқсандағы №66/22 шешімімен «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Тәуелсіз директор А. А. Хаированың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды, сол шешіммен «Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ Директорлар кеңесінің Тәуелсіз директоры ретінде Бергенев Әділғазы Сәдуақасұлы сайланды.