ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ГАГАРИН КЕН ОРНЫНЫҢАЛТЫН ҚҰРАМДЫ КЕНІН БАРЛАУҒА АРНАЛҒАН КЕЛІСІМШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

2013 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі мен «Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында, Жамбыл облысындағы Гагарин кен орны алтын құрамды кенін барлауға арналған келісімшартқа қол қойылды.