2015 ЖЫЛҒА МӘМІЛЕЛЕР

Жасалуына мүдделі болған, Қоғам Басқармасының шешімдері қабылданған «Тау-Кен Самұрық» АҚ жасалған мәмілелер туралы ақпарат

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тараптарға байланысты операцияларды бекіту процедуралары

 

 

1) Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы мен елу және одан да көп дауыс беруші акциялары (қатысу үлестері) «Самұрық-Қазына» АҚ меншік құқығына немесе сенімді басқаруына тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың туараларын, жұмыстарын және қызметтерін сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес Тапсырыс берушінің атқарушы органы басшысының немесе өзге де олар уәкілетті еткен тұлғалардың шешімдері негізінде Тапсырыс беруші бір көзден тәсілімен, сатып алуды жүзеге асыруға мына жағдайларда құқылы:

  • Холдингке кіретін ұйымдардан ұйымның Жарғысында көзделген қызмет түрі(лері) бойынша тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға;
  • Холдингке кіретін, құрылтайшысы Қор және/немесе ұйымдар болып табылатын мекемелерден ұйымның Жарғысында көзделген қызмет түрі(лері) бойыншақызметтерді сатып алуға;
  • Сатып алынатын тауарларды шығаратын, Холдингтік отандық тауарөндірушілерінен тауарларды сатып алуға.

Жоғарыда жазылғандар негізінде, «Самұрық-Қазына» АҚ бақылайтын ұйымдардан сатып алуды, атқарушы органның бірінші басшысының шешімі негізінде «Самұрық-Қазына» АҚ Тобы жүзеге асырады.

2) Үкімет бақылайтын ұйымдардан сатып алу, Қағидада көзделген жалпы негізде жүзеге асырылады.

3) Тапсырыс беруші Қағиданың 137-тармағы 6) тармақшасына сәйкес, Тапсырыс беруші атқарушы органы басшысының немесе тауарларды, Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органы/байқаушы кеңесі (алқалы атқарушы орган/байқаушы кеңес болмаған жағдайда, Басқару органы/жоғарғы органы (қатысушылар жалпы жиналысы) бекіткен тізбе бойынша, оларды кейіннен өңдеу мақсатында сатып алужағдайында, олар уәкілдік берген тұлғаның шешімдері негізінде бір көзден тәсілімен сатып алуды жүзеге асыруға құқылы.

Жоғарыда жазылғандарды ескере отырып, қауымдасқан компаниялардан шикізатты сатып алу, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген тізбе негізінде, бір көзден тәсілімен «Тау-Кен Самұрық» АҚ Тобымен жүзеге асырылады.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2015 жылғы 25 қарашада №86 Ақылы займ шартын жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 400 000 000 (төрт жүз миллион) теңге мөлшерінде «ШалкияЦинкЛТД» АҚ займ береді.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 24 қарашада шешімімен мақұлданды (№85-15 хаттама)«Тау-Кен Самұрық» АҚ және «ШалкияЦинкЛТД» АҚ.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған, 2015 жылғы 2 қарашадағы №80 Өтеусіз пайдалану шартын жасау туралы.

2015 жылғы 2 қарашада «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Таu-КеnMining»ЖШС арасында өтеусіз пайдалану шарты (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Таu-КеnMining» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ шартқа сәйкес, Астана қ., Д.А.Қонаев көш., 8-үй, Б блок, 13-қабат мекенжайы бойынша «Меруертті орам» әкімшілік ғимаратында орналасқан кеңселік бөлмені уақытша өтеусіз пайдалану үшін «Таu-Кеn Mining» ЖШСбереді. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 28 қазандағы шешімімен мақұлданды (№ 79-15) хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған, 2015 жылғы 2 қарашадағы №81 Өтеусіз пайдалану шартын жасау туралы.

2015 жылғы 2 қарашада «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында өтеусіз пайдалану шарты (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Прогресс»ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ шартқа сәйкес, Астана қ., Д.А.Қонаев көш., 8-үй, Б блок, 13-қабат мекенжайы бойынша «Меруертті орам» әкімшілік ғимаратында орналасқан кеңселік бөлмені уақытша өтеусіз пайдалану үшін «Тау-Кен Прогресс»ЖШСбереді. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 28 қазандағы шешімімен мақұлданды (№ 79-15) хаттама.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған, 2015 жылғы 3 қарашадағы №82 Өтеусіз пайдалану шартын жасау туралы.

2015 жылғы 3 қарашада «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау Кетмень» ЖШС арасында өтеусіз пайдалану шарты (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау Кетмень»ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ шартқа сәйкес, Астана қ., Д.А.Қонаев көш., 8-үй, Б блок, 13-қабат мекенжайы бойынша «Меруертті орам» әкімшілік ғимаратында орналасқан кеңселік бөлмені уақытша өтеусіз пайдалану үшін «Тау Кетмень»ЖШСбереді. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 30 қазандағы шешімімен мақұлданды (№ 80-15) хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2015 жылғы 04 қарашада №83 Ақылы займ шартын жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2016 жылғы 30 қарашадан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 77 464 000 (жетпіс жеті миллион төрт жүз алпыс төрт мың) теңге мөлшерінде «Солтүстік Қатпар» ЖШС займ береді.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 30 қазанда шешімімен мақұлданды (№80-15 хаттама)«Тау-Кен Самұрық» және «Солтүстік Қатпар» ЖШС.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 19 қазанда жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде Кепілгерлік шарты жасалды.

Шартқа сәйкес Қоғам, «Сарыарқа» арнайы экономикалық аймағына қатысушы ретінде Басқарушы компания («Қарағанды Инвест» АҚ) алдында Қатысушының өз міндеттерін лайықты орындауы мақсатында, 1 376 007 000 (бір миллиард үш жүз жетпіс миллион жеті мың) теңгеден аспайтын сома шегінде, Қатысушы(ТОО «Tau-Ken Temir»), қызметін уақытында қаржыландыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 14 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 76-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 18 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Алтын»ЖШС арасында 18.08.2015 жылғы №51 Өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №2 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы«Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 17.08.2015 жылғы шешімімен (№69-15 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Алтын»ЖШС арасындағы (Шатқа) №2 Қосымша келісімді мақұлдау туралы;

(Шатқа) №2 Қосымша келісімге сәйкес займ сомасын, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1% мөлшерінде, 2 205 500 000 (екі миллиард екі жүз бес миллион бес жүз мың) теңгеге дейін ұлғайту туралы.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, 2015 жылғы 5 қазанда Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

Мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «ТКС Жаксылық» ЖШС арасында, мүдделілік мәмілесі ретінде, шыныдарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «ТКС Жаксылық» ЖШС Жалғыз акционері болып табылады. Шартқа сәйкес, «ТКС Жаксылық» ЖШС жалпы сомасы 5 433 960 (бес миллион төрт жүз отыз үш мын тоқсан жүз алпыс) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «ТКС Жаксылық» ЖШС 2014 жыл қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты, «ТКС Жаксылық» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ бойынша жүзеге асырылды. «Ақмола облысындағы Жақсылық учаскесі марганец рудасын барлау» инвестициялық жобасы бойынша аймақтың әлеуметтік дамуына 2014жылы.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 28 қыркүйектегі шешімімен мақұлданды (№ 71-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделілік танытқан мәміле ретінде 2015 жылғы 11 наурыздағы Өтеулі займ шартына 2015 жылғы 5 қазанда №7 Қосымша келісімді жасасу туралы.

2015 жылғы 11.03 №19 Өтеулі займ шартының №7 қосымша келісіміне сәйкес, займ сомасы 2 088 836 000 (екі миллиард сексен сегіз миллион сегіз жүз отыз алты мың) теңгеге дейін ұлғайтылды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 02 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 73-15 хаттама)«Тау-Кен Самұрық »АҚ және ЖШС «Тау-Кен Алтын».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болған мәміле ретінде, 2015 жылғы 5 қазанда №66 Ақылы займ шартын жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей қайтару мерзімімен, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы ставкасы бойынша 4 750 000 000 (төрт миллиард жеті жүз елу миллион) теңге мөлшеріндегі займ сомасына №66 Өтеулі займ шартын 2015 жылғы 05 қазанда жасалды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 05 қазанда шешімімен мақұлданды (№74-15 хаттама)«Тау-Кен Самұрық» және ЖШС «Тау-Кен Алтын».

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, 2015 жылғы 8 қазанда Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

Мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында, мүдделілік мәмілесі ретінде, шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жалғыз акционері болып табылады. Шартқа сәйкес, «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС жалпы сомасы 295 680 (екі жүз токсан бес мын алты жүз сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС 2014 жылы қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты, «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ бойынша жүзеге асырылды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 01 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 72-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, 2015 жылғы 8 қазанда Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

Мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу Кетмень» ЖШС арасында, мүдделілік мәмілесі ретінде, шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Taу Кетмень» ЖШС Жалғыз акционері болып табылады. Шартқа сәйкес, «Taу Кетмень» ЖШС жалпы сомасы 295 680 (екі жүз токсан бес мын алты жүз сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Taу Кетмень» ЖШС 2014 жылы қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты, «Taу Кетмень» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ бойынша жүзеге асырылды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 01 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 72-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, 2015 жылғы 8 қазанда Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

Мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында, мүдделілік мәмілесі ретінде, шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау-Кен Прогресс»ЖШС Жалғыз акционері болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Прогресс»ЖШС жалпы сомасы 295 680 (екі жүз токсан бес мын алты жүз сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Тау-Кен Прогресс»ЖШС 2014 жылы қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты, «Тау-Кен Прогресс»ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ бойынша жүзеге асырылды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 01 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 72-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, 2015 жылғы 8 қазанда Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

Мәміленің негізгі маңызды шарттары: «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында, мүдделілік мәмілесі ретінде, шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС Жалғыз акционері болып табылады. Шартқа сәйкес, «Алайғыр» БК» ЖШС жалпы сомасы 295 680 (екі жүз токсан бес мын алты жүз сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды өтейді. Аталған шығындар, «Алайғыр» БК» ЖШС 2014 жылы қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты, «Алайғыр» БК» ЖШС мүддесіне, «Тау-Кен Самұрық» АҚ бойынша жүзеге асырылды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 01 қазанда шешімімен мақұлданды (№ 72-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 14 кыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Keн Алтын» ЖШС арасында 18.08.2015 жылғы №51 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №1 Қосымша келісім жасалды. «Taу-Keн Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 14.09.2015 жылғы шешімімен (№68-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Keн Алтын» ЖШС арасындағы (Шартқа)№1 Қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы;

(Шартқа) Қосымша келісімге сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2015 жылғы 30 қыркүекте дейін ұзартылды.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 16 қыркүйекте Өтеулі займ шартын жасау туралы.

2015 жылғы 16 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Алайғыр» БК» ЖШС арасында Өтеулі займ туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Алайғыр» БК» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

Шартқа сәйкес, Қоғам «Алайғыр» БК» ЖШС-ке, 2015 жылғы 30 желтоқсанға қайтару мерзімімен, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1% болатын, сомасы 389 227 000 (үш жүз сексен тоғыз миллион екі жүз жиырма жеті мың) займ береді. Аталған Шартың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 14 қыркүйектегі шешімімен мақұлданды (№ 68-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 15 қыркүйектегі Шығындарды өтеу туралы шартты жасау туралы.

2015 жылғы 15 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасында шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. Шартқа сәйкес, жалпы сомасы 295 680 (екі жүз тоқсан бес мың алты жүз сексен) теңге болатын, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды «Tau-Ken Mining» ЖШС өтейді. Аталған шығындар «Tau-Ken Mining» ЖШС 2014 жылғы қаржы есептілігі аудитін өткізу жөніндегі қызметті сатып алу қажеттігіне байланысты, «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Tau-Ken Mining» ЖШС мүддесіне жүзеге асырды. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен мақұлданды (№ 65-15 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 11 қыркүйектегі Ынтымақтастық және бірлескен қызмет туралы келісімді жасау туралы.

2015 жылғы 11 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Келісім жасалды, ол бойынша Тараптар персоналды оқыту саласындағы ынтымақтастықты, оның ішінде бірлескен семинарлар, білім беру сабақтарын және өзге де оқыту және практикалық оқулар ұйымдастыру арқылы жүзеге асырады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Ынтымақтастық және бірлескен қызмет туралы келісімнің жасалуы, «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі шешімімен (№ 65-15 хаттама) мақұлданды.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып табылатын, Pasar Holdings Incorporated AG, Kazastur Zinc AG, «Best Invest» ЖШС, «Center Capital Investment» ЖШС, «Казцинк» ЖШС, «Kazzinc Holdings» ЖШС, «Logic Business» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Дана» инвестиция үйі» ЖШС Шекті төрелік келісімге (Сотта қаралатын келісім) «Тау-Кен Самұрық» АҚ №1 Толықтыру жасауы туралы.

Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 11 қыркүйектегі Ынтымақтастық және бірлескен қызмет туралы келісімді жасау туралы.

Дауларды төрелік сотта қарау қағидасын айқындау мақсатында KAZASTUR ZINC AG, PASAR HOLDINGS INCORPORATED AG, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, «Best Invest» ЖШС, «Center Capital Investment» ЖШС, «Logic Business» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «ДАНА» инвестиция үйі» ЖШС, «Қазцинк» ЖШС, «Kazzinc Holdings» ЖШС арасында шекті төрелік келісімге (Сотта қаралатын келісім) 2015 жылғы 7 қыркүйекте қол қойылды.

Kazastur Zinc ag және Pasar Holdings Incorporated ag, сондай-ақ «Kazzinc Holdings» ЖШС заңда мекенжайының өзгеруіне және «Тау-Кен Самұрық» АҚ деректемелерінің нақтылануына байланысты, Тараптармен аталған келісімге № 14 Толықтыру жасалды.

Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Директорлары кеңесінің 2014 жылғы 2 шілдедегі шешімімен мақұлданды (№ 06/14 хаттама).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 1 кыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №6 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 28.08.2015 жылғы шешімімен (№64-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа)№6 Қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы;

(Шартқа) Қосымша келісімге сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2015 жылғы 31 желтоқсанына дейін ұзартылды.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 10 қыркуйекте «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Масальский горно-обогатительный комбинат» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Масальский горно-обогатительный комбинат» ЖШС (93%) Іріқатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы 338 688 (үш жүз отыз сегіз мың алты жүз сексен сегіз) теңге шығынды «Масальский горно-обогатительный комбинат» ЖШС өтейді. Аталған шығындарды, 2014 жылда «Масальский горно-обогатительный комбинат» ЖШС қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты «Масальский горно-обогатительный комбинат» ЖШС мүддесіне «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырған болатын. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 26 тамызда шешімімен мақұлданды (№ 63-15 хаттама).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 18 тамызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Keн Алтын» ЖШС арасында Өтеулі займ туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Taу-Keн Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. Шартқа сәйкес, Қоғам қайтару мерзімі 2015 жылғы 15 қыркүйекті, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1%, көлемі 2 200 000 000 (екі миллиард екі жүз миллион) теңге болатын займды «Taу-Keн Алтын» ЖШС береді. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 11 тамызда шешімімен мақұлданды ( № 58-15 хаттама).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 21 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында, өтеулі займ туралы 11.03.2015 жылғы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №5 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ шартына №5 Қосымша келісімге сәйкес, займ сомасы 1 704 706 000 (бір миллиард жеті жүз төрт миллион жеті жүз алты мың) теңгеге дейін ұлғайтылды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 20.07.2015 жылғы шешімімен (№49-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа) №5 Қосымша келісімнің жасалуын мақұлдау туралы.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 29 маусымда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «ТКС-Қостанай» ЖШС арасында, шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «ТКС-Қостанай» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады, жалпы сомасы 295 680 (екі жүз тоқсан бес мың алты жүз сексен) теңге болатын «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен шығынды «ТКС-Қостанай» ЖШС өтейді. Аталған шығындарды 2014 жылы «ТКС-Қостанай» ЖШС қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қыызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты «ТКС-Қостанай» ЖШС мүддесіне «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге аксырған болатын. Аталған Шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 29 маусымдағы шешімімен мақұлданды (№ 44-15 хаттама).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 19 маусымда «Самұрық-Қазына» АҚ пен «Тау-Кен Самұрық» АҚ арасында Кредиттік шарт жасасу туралы (бұдан әрі – Шарт) жасалды. Келісімге сәйкес,«Самұрық-Қазына» АҚ 7 770 000 000 (жеті миллиард жеті жүз жетпіс жеті миллион) теңге займ сомасын 20 (жиырма) жыл займ мерзіміне береді; пайыздарын төлеу жөніндегі жеңілдік кезеңі 10 (он) жыл; жеңілдік кезеңіндегі сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайыз); жеңілдік кезеңіндегі сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2% (екі пайыз); валюта –теңге; арналу мақсаты – «Солтүстік Қатпар» ЖШС жарғылық капиталына 100% қатысу үлесін сатып алу; негізгі берешекті өтеу – кредит мерзімі соңында біржола; жеңілдік кезеңін қолдану уақытында сыйақыны өтеу – сомасы жыл сайын капиталдандырылады; жеңілдік кезеңі аяқталуы бойынша сыйақыыны өтеу – жеңілдік кезеңі аяқталғаннан кейін 6 ай өткеннен кейін бірінші төлем жарты жылдық төлем бойынша; қамтамасыз ету – қамтамасыз етпеу; игеру – біржола. Аталған Шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 25 мамырдағы шешімімен мақұлданды ( № 35-15 хаттама).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 4 маусымда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 займды өтеу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №4 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. 11.03.2015 жылғы №19 займды өтеу туралы шартқа №4 Қосымша келісімге сәйкес, займ сомасы 1 005 819 000 (бір миллиард бес миллион сегіз жүз он тоғыз мың) теңгеге дейін ұлғайтылды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 03.06.2015 жылғы шешімімен (№37-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында (Шартқа) №4 Қосымша келісімнің жасалуын мақұлдау туралы.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 28 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасында шығынды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы 595 680 (бес жүз тоқсан бес мың алты жүз сексен) теңге шығынды «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС өтейді. Аталған шығындарды, «2013 және 2014 жылдары «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС қаржы есептілігі аудитін жүргізу жөніндегі қызметтерді сатып алу қажеттігіне байланысты «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС мүддесіне «Тау-Кен Самұрық» АҚ жүзеге асырған болатын. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 16 сәуірдегі шешімімен мақұлданды (№ 25-15 хаттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 21 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасында мәміле жасау туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Tau-Ken Mining» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес Қоғам Алматы облысындағы Тұйық кен орны тау жер телімі бөлігіне, жер қойнауын пайдалану келісімшартын және Құзыретті органнның геологиялық жер телімін түзетуге рұқсатын алған жағдайда, Tau-Ken Mining» ЖШС геологиялық барлау жұмысын жүргізуге ұсынады. Аталған Шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 19 мамырдағы шешімімен мақұлданды (№ 33-15 хакттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 13 мамырда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №3 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 12.05.2015 жылғы шешімімен (№31-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа) Қосымша келісім жасауды мақұлдау туралы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 15 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арасында Кейбір тауарлы-материалдық құндылықтарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «Қызылорда облысында байыту фабрикасын сала отырып, Шалқия полиметалл рудалы кен орнын өнеркәсіптік игеру» жобасын іске асыру мақсатында, ҚҚС ескере отырып, жалпы сомасы 4 014 400 (төрт миллион он төрт мың төрт жүз) теңге. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 14 сәуірдегі шешімімен мақұлданды (№ 24-15 хаттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 15 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арасында шығындарды өтеу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. Шартқа сәйкес, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ, «Қызылорда облысында байыту фабрикасын сала отырып, Шалқия полиметалл рудалы кен орнын өнеркәсіптік игеру» жобасын іске асыру мақсатында, ҚҚС ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» АҚ шеккен жалпы сомасы 305 397 421,03 (үш жүз бес миллион үш жүз тоқсан жеті мық төрт жүз жиырма бір) теңге 03 тиын шығынды қайтарады. Аталған Шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 23 ақпандағы шешімімен мақұлданды (№ 10-15 хаттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 10 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Taу-Keн Алтын» ЖШС арасында Өтеулі займ туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Taу-Keн Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. Шартқа сәйкес, Қоғам қайтару мерзімі 2015 жылғы 30 сәуір, сыйақы мөлшерлемесі жылдық 0,1%, көлемі 950 000 000 (тоғыз жүз елу миллион) теңге болатын займды «Taу-Keн Алтын» ЖШС береді. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен мақұлданды ( № 23-15 хаттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 9 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №2 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. 11.03.2015 жылғы №19 өтеулі займ шартына №2 қосымша келісімге сәйкес, займ сомасы 706 289 000 (жеті жүз алты миллион екі жүз сексен тоғыз мың) теңгеге дейін ұлғайтылды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 09.04.2015 жылғы шешімімен (№23-15 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа) №4 Қосымша келісімді мақұлдау туралы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 3 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 11.03.2015 жылғы №19 Өтеулі займ туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) 2015 жылғы 3 сәуірдегі №1 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» АҚ болып табылады. 11.03.2015 жылғы №19 Өтеулі займ туралы шартқа қосымша келісімге сәйкес займ сомасы 539 184 000 (бес жүз отыз тоғыз миллион бір жүз сексен төрт мың) теңгеге дейін ұлғайтылды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 10.03.2015 жылғы (№14-15 хаттама) шешімімен, «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы (Шартқа) №1 Қосымша келісімді мақұлдау туралы.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 11 наурызда «Тау-Кен Самұрық» «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында ақылы заем туралы Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-тың жалғыз қатысушысы болып табылады. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ 2015 жылғы 10 сәуірде қайтару мерзімі бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемесі 0,1% құрайтын 236 624 000 (екі жүз отыз алты миллион алты жүз жиырма төрт мың) теңге көлемінде заем ұсынады. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 10 наурыздағы шешімімен мақұлданды (№ 14-15 хаттама).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 3 наурызда «Тау-Кен Самұрық» АҚ мен «Тау гол коппер» БК» ЖШС арасында шығындарды өтеу туралы Шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау гол коппер» БК» ЖШС жарғылық капиталының 50 % қатысу үлесі «Тау-Кен Самұрық» АҚ тиесілі. Шартқа сәйкес, «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Ақмола облысындағы Ешкіөлмес кен орнында алтынды, мысты барлау және өндіру» жобасын іске асыру мақсатында жалпы сомасы 987 680 (тоғыз жүз сексен жеті мың алты жүз сексен) теңгені құрайтын шығынды «Тау голд коппер» БК» ЖШС өтейді. Аталған шығындарды «Тау-Кен Самұрық» АҚ «Тау голд коппер» БК» ЖШС-не 2013-2014 жылдардағы қаржы аудитін өткізу жөніндегі қызметтерді, сонымен қатар «Ақмола облысындағы Ешкіөлмес кен орнында алтынды, мысты барлау және өндіру» жобасы бойынша құжаттама мен сертификаттарға сараптама жүргізу қызметтерін сатып алу қажеттігіне байланысты «Тау голд коппер» БК» мүддесіне жүзеге асырған болатын. Аталған Шарттың жасалуы «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 12 ақпандағы шешімімен мақұлданды (№ 08-15 хаттама).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 жылғы 25 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» АҚ пен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында «Майқайыңалтын» акционерлікқоғамы акциялар пакетінің 25% сенімді басқаруға беру туралы» 2011 жылғы 3 қарашадағы №125 шартына (бұдан әрі – Шарт) №1 қосымша келісімді жасады. «Тау-Кен Самұрық» АҚ Шартына сәйкес, меншік құқығы «Самұрық-Қазына» АҚ тиесілі «Майқайыңалтын» АҚ акциялар пакетінің 25%-ын сенімді басқару жүзеге асырылады. Тараптар Қосымша келісім бойынша Шарттың 1.7-тармағы 2) тармақшасына өзгерістер енгізді, оған сәйкес сенімді басқару Құрылтайшысы («Самұрық-Қазына» АҚ), Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысына сәйкес активті бәскелестік ортада іске асыруды қоспағанда, осы Шартты қодану мерзімі ішінде сатуға қойылмағанын және қойылмайтындығын растайды. Осы Қосымша келісімді жасасу «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 2015 жылғы 18 ақпандағы шешімімен мақұлданды (№ 09-15 хаттама).