2018 жылғы мәмілелер

1. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 1 ақпандағы №6 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 1 ақпанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №6 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 18 қаңтардағы шешімімен (№-02-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №6 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 1 ақпандағы №6 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 459 174 057 (төрт жүз елу тоғыз миллион бір жүз жетпіс төрт мың елу жеті) теңгеге дейін, 97 030 757 теңгеге ұлғайту көзделеді.

2. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 20 сәуірдегі №7 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 20 сәуірдегі «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №7 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 19 сәуірдегі шешімімен (№-23-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №7 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 20 сәуірдегі №7 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 459 174 057 теңгеге дейін, 97 030 757 теңгеге ұлғайту көзделеді.

3. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 19маусымдағы №8 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 19 маусымдағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №8 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 11 маусымдағы шешімімен (№-28-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №8 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 19 маусымдағы №8 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 555 948 981 теңгеге дейін, 96 774 924 теңгеге ұлғайту көзделеді.

4. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 21 маусымдағы №9 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 21 маусымдағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №9 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 18 маусымдағы шешімімен (№-29-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №8 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 21 маусымдағы №9 Қосымша келісімге сәйкес, Қарыз беру осы Шарттың 8 бөлімінде көрсетілген Қарыз алушының ағымдағы банк шотына төлемді аудару арқылы немесе Қарыз алушының жазбаша өтініші бойынша Қарыз алушының реквизитінде көрсетілген міндеттерді орындау үшін үшінші тұлға арқылы жүзеге асады.

5. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 11 шілдеді №10 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 11 шілдеді «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №10 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 10 шілдеді шешімімен (№-32-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №10 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 11 шілдеді №10 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 691 067 682 теңгеге дейін, 53 677 546 теңгеге ұлғайту көзделеді.

6. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 08 тамызда №11 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 08 тамызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №11 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 06тамызда шешімімен (№-37-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №11 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 08 тамызда №11 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 812 023 941 теңгеге дейін, 120 956 259 теңгеге ұлғайту көзделеді.

7. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2018 жылғы 19 қыркүектегі №12 Қосымша келісімді жасау туралы.

2018 жылғы 19 қыркүектегі«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Шартқа №12 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 11қыркүектегі шешімімен (№42-18 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында, Шартқа №12 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2018 жылғы 19 қыркүектегі№12 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын 95062809,87теңгеге дейін, 907 086 749,87теңгеге ұлғайту көзделеді.

2017 жылғы мәмілелер

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер