Директорлар кеңесінің мүшесі Жандос Жантөреұлы Әбішевтің өкілеттігін тоқтату туралы.

Директорлар кеңесінің мүшесі Жандос Жантөреұлы Әбішевтің өкілеттігін тоқтату туралы.
САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 2013 ЖЫЛҒЫ 9 СӘУІРДЕГІ ШЕШІМІМЕН (№ 17/13 ХАТТАМА), ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕСІНІҢ ӨКІЛЕТТІГІ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТЫЛДЫ
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2013 жылғы 9 сәуірдегі шешімімен (№ 17/13 хаттама), Жандос Жантөреұлы Әбішевтің, Жандос Жантөреұлы Әбішевтің «Тау-КенСамұрық» АҚ Директорлары кеңесіне мүшелігі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
«Тау-КенСамұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№04/13хаттама), «Тау-КенСамұрық» АҚ Директорлары кеңесіАудит жөніндегі комитетінің мүшесі Жандос Жантөреұлы Әбішевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.
«Тау-КенСамұрық» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 25 сәуірдегі шешімімен (№04/13хаттама), «Тау-КенСамұрық» АҚ Директорлары кеңесіТағайындау және сыйақы жөніндегі комитетінің мүшесі Жандос Жантөреұлы Әбішевтің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.