​2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 13 наурызда №16/29-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 13 наурызда №16/29-з бұйрық бойынша түзетулермен)