​2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 24 ақпанда №16/23-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 24 ақпанда №16/23-з бұйрық бойынша түзетулермен)