Нарықтық құны мен АҚ «Maikainzoloto» иеліктен үлесін белгілі бір жолмен бағалау бойынша консалтингтік қызметтерді ұсыну ұсыныстарын сұрату

АҚ «Ұлттық тау-кен компаниясы» Тау-Кен Ұлттық әл-ауқат қоры «Самұрық-Қазына» мен ұйымдар «активтерді қайта құрылымдау акционерлік қоғамының ережелерін бірыңғай жүзеге асыру сәйкес» Самұрық, дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы тиесілі, тікелей немесе жанама түрде, АҚ «Самұрық-Қазына» 28 қаңтар 2016 жылғы (минут №126) Заңымен «Ұлттық әл-ауқат қоры» Самұрық-Қазына «АҚ Директорлар кеңесі бекіткен меншік құқығы CONSULT сатып алу рәсіміне қатысуға шақырады нарықтық құны мен келісім-шарт №125-мен 2011 жылдың 3 қарашасында сенім компания акцияларының «Maikainzoloto» 25% аудару туралы қосымша келісімнің №2 негізінде АҚ «Maikainzoloto» пакетінің, акцияларының иеліктен шығару белгілі бір жолмен бағалау иондық қызметтер.