Қарағанды облысының онтүстік Мойынты алаңында алтын құрамды кенді барлауға арналған келесімшарт түзілді

2015 жылғы 4 ақпанында Қоғам мен Құзыретті орган арасында Қарағанды облысының онтүстік Мойынты алаңында алтын құрамды кенді барлауға арналған келесімшарт түзілді.