«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-тың мәміле жасауы туралы шешім қабылдады

Тізімдегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпараттар, акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкесті ақпараттарды акционерлер мен инвесторлар назарына ұсынылады:

«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, БИН 090240000101) өзінің кредиторларын және акционерлерін, «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 12 маусымда өткен отырысы туралы хабарлайды, ірі мәмілер, сондай-ақ жасалуына мүдделілік орын алып отырған мәмілелер ретінде, тараптар келіскен ережелер бойынша, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-қа ЕуропалықҚайта құру және Даму банкінің займын ұсынуға байланысты, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-тың мәміле жасауы туралы шешім қабылдады.