2019 жылғы мәмілелер

1. «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 26 желтоқсандағы шешімінің (№42/18 хаттама) негізінде 2019 жылғы 15 қаңтарда Сенімгерлік басқару туралы шартқа қол қойылды, оған сәйкес «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС «TinOneMining» АҚ жарғылық капиталындағы өзіне тиесілі 30 001 (отыз мың бір) қарапайым акцияларын (25% қатысу үлесін) Сенімгерлік басқару туралы шартта келісілген талаптармен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ға сенімгерлік басқаруға береді.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 4 ақпандағы шешімімен (№03-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Катпар» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартын жасау мақұлданған.

2019 жылғы 4 ақпандағы № 16 шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсаны, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Солтүстік Катпар» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№05-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «ШалқияЦинкЛТД» АҚ арасында Өтеулі қарыз шартын жасау мақұлданған.

2019 жылғы 11 наурыздағы № 17 шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2019 жылдың 10 сәуірінен кешіктірмей, сыйақы ставкасы – жылдығына 5%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «ШалқияЦинкЛТД» АҚ-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 13 наурыздағы шешімімен (№08-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «ТауКен Жоба» БК» ЖШС арасында Өтеулі қарыз шартын жасау мақұлданған.

2019 жылғы 14 наурыздағы № 18 шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі 2019 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмей, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «ТауКен Жоба» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі шешімімен (№11-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартын жасау мақұлданды.

2019 жылғы 11 сәуірдегі № 23 шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі – 2019 жылғы 31 мамырдан кешіктірмей, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 6 мамырдағы шешімімен (№14-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Siliconmining» ЖШС арасындағы өтеулі қарыз шартына №17 Қосымша келісім жасау мақұлданды.

2019 жылғы 8 мамырдағы №17 Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасын 136 546 061,86 теңгеден 1 262 917 743,94 теңгеге дейін ұлғайту көзделген.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Siliconmining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (Хаттама №16-19) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Алайғыр» БК» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына № 1-қосымша келісім жасау мақұлданды. Қосымша келісімге сәйкес қарыз мерзімі 2019 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (Хаттама №16-19) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арасында Облигацияларды сатып алу-сату шартын жасау мақұлданды.

Шартқа сәйкес өтеу мерзімі – 15 жыл 3 ай, бір облигацияның номиналды құны – 1000 теңге, саны – 5 065 407 дана, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ -ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 6 маусымдағы шешімімен 06.06.2019 (хаттама №17-19) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Алайғыр» БК» арасында ЖШС облигацияларды сатып алу-сату шартын жасау мақұлданды.

Шартқа сәйкес өтеу мерзімі – 15 жыл 3 ай, бір облигацияның атаулы құны – 1000 теңге, саны – 2 271 326 дана, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Алайғыр» БК» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 28 мамырдағы шешімімен (хаттама №16-19) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында өтеулі қарыз шартын жасау мақұлданды.

2019 жылғы 10 маусымдағы № 43 шартқа сәйкес қарызды қайтару мерзімі – 2021 жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей, сыйақы ставкасы – жылдығына 0,1%.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 19 шілдедегі шешімен (№21-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Алайғыр» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына №2 Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 2019 жылғы 19 шілдедегі Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайған.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Алайғыр» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 5 шілдедегі шешімен (№20-19 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және «Silicon mining» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 2019 жылғы 5 шілдедегі Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайған.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 19 тамыздағы шешімімен (хаттама №24-19) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жəне

«Silicon mining» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданған. 2019 жылғы 20 тамыздағы Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайтылған.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

14. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 16 қыркүйектегі шешімімен (Хаттама №27-19) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 2019 жылғы 18 қыркүйектегі Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайтылды.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС-ның Жалғыз акционері болып табылады.

15. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 16 қыркүйектегі шешімімен (Хаттама №27-19) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім жасасу мақұлданды. 2019 жылғы 19 қыркүйектегі Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайтылды.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС-ның Жалғыз акционері болып табылады.

16. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 27 қарашадағы шешімімен (Хаттама №33-19) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім мақұлданды.

2019 жылғы 31  желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайтылды және қарыз мерзімі ұзартылды.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Temir» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

17. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (Хаттама №36-19) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Масальский КБК» ЖШС арасындағы Өтеулі қарыз шартына Қосымша келісім мақұлданды.

2019 жылғы 31  желтоқсандағы Қосымша келісімге сәйкес қарыз сомасы ұлғайтылды және қарыз мерзімі ұзартылды.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ «Масальский КБК» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.

18. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқармасының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы шешімімен (Хаттама №12/19) «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында 2019 жылғы 31 желтоқсандағы №147, 148  Өтеулі қарыз шарттарын жасасу мақұлданды.

2019 жылғы 31  желтоқсандағы №147, 148 Шарттарға сәйкес қарыз берілді.

«Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС-ның Жалғыз қатысушысы болып табылады.