2021 жылғы шешімдері

2021 жылғы 28 желтоқсанда «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

1.     «Тау-Кен Алтын» ЖШС директорын тағайындау туралы.

2.     «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушысы ретінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ позициясын айқындау туралы.

3.     «Алайғыр» БК» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

4.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма төрағасының лауазымын қоса атқарғаны және міндеттерін атқарғаны үшін қосымша ақы белгілеу туралы.

5.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелері үшін 2022 жылға арналған қызметтің уәжді түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту туралы.

6.     Жобаларды басқару жөніндегі бас директор – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшесі Бақытжан Әмірбекұлы Орынбековтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

7.     ScandiVanadium Ltd және Discovery Ventures Kazakhstan компанияларының қатысуымен жер қойнауын пайдалануға лицензия алуды мақұлдау туралы.

8.     «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ комплаенс-офицерінің 2022 жылға арналған комплаенс-бағдарламасын және ҚТК-сін бекіту туралы.

9.     Инсайдерлік ақпаратқа қол жеткізу құқықтарының аражігін ажырату және мұндай ақпаратты инсайдерлердің заңсыз пайдалану мүмкіндігіне жол бермеу үшін «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ ішкі бақылау қағидаларының жобасын бекіту туралы.

10.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022 жылға арналған тәуекел-тәбетін бекіту туралы.

11.   «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы туралы.

12.   Жаңа редакциядағы «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ жұмыскерлерінің жалпы санын және ұйымдық құрылымын мақұлдау туралы.

13.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Жобаларды басқару жөніндегі бас директоры және Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директоры лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы.

14.   Қызметтің түйінді көрсеткіштерін орындау негізінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшелерінің 2020 жылғы қызметін бағалау.

15.   Әсел Серікқызы Рахимованы Жобаларды басқару жөніндегі бас директор – «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлау туралы.

16.   «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

2021 жылғы 26 қарашада «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2021 жылдың 9 айында «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 2. «Silicon Mining» ЖШС-ның Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның жұмыскерлерін іссапарға жіберу қағидаларын бекіту туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022, 2023, 2024 жылдардағы шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы. 
 5. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік есеп саясатына толықтырулар енгізуді бекіту.
 6. «Taý-Ken Samuryq» ulttyq taý-ken kompanıasy»  АҚ-ның Аудиторлық ұйымдардың қызметтерін тарту саласындағы саясатын жаңа редакцияда бекіту.
 7. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2021 жылғы 3-тоқсанда орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 8. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 3-тоқсандағы қызметі және сыйақы туралы есепті қарау.
 9. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы бос лауазымына кандидатураны қарау туралы.
 10. «Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС, «Масальский ГОК» ЖШС-ның Байқау кеңестерінің құрамын өзгерту туралы.
 11. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Директорлар кеңесінің құрамын өзгерту туралы.
 12. «Kazzinc Holdings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdings» ЖШС-ның қатысушысы ретінде «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ позициясын айқындау туралы.
 13. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 14. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2021 жылғы 9 айдағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есебін қарау.
 15. «Қарағанды облысындағы Солтүстік Қатпар вольфрам кен орнын игеру» жобасын іске асыру стратегиясын қарау туралы.
 16. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның шоғырландырылған қаржылық моделін қарау туралы.
 17. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның 2022-2026 жылдардағы қаржылық стратегиясын бекіту туралы.
 18. «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3 тоқсандағы қызметі туралы есебін қарау.

2021 жылғы 28 қазанда «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) қарау.
 2. 2028 жылға дейін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығаруға жататын «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ стратегиялық емес активтерінің тізбесін бекіту туралы.
 3.  «Tau-Ken Temir» ЖШС және «Silicon mining» ЖШС 100% қатысу үлесін бәсекелес ортаға беру тәсілін анықтау туралы.
 4. Рустем Нурланович Макулбековті «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесі етіп тағайындау туралы.
 5. «Тау-Кен Алтын» ЖШС директорының міндетін атқаруды жүктеу туралы.
 6. DVK «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-мен бірлесіп құратын бірлескен кәсіпорындардың Қадағалау кеңесінің мүшесін сайлауды мақұлдау туралы

2021 жылғы 30 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2060 жылға дейінгі энергияға көшу тұжырымдамасын бекіту туралы.
 2. Қарағанды, Қызылорда және Ақтөбе облыстарында геологиялық барлау жобаларын іске асыру үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Қазақстан Фортескью» ЖШС-мен бірлесіп консорциум нысанында бірлескен кәсіпорын құруды көздейтін жобаның LFP-ін мақұлдау туралы.
 3.  «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 4. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-ның Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның аға аудиторы Жандос Агжолович Калымовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 6. «Сәйкестендіру және бағалау» кезеңінің аяқталуын мақұлдау және «Қарағанды облысында Солтүстік Қатпар вольфрам кен орнын игеру» жобасы бойынша «Таңдау» кезеңіне өту.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Бизнесті дамыту жөніндегі бас директоры – Басқарма мүшесі Нариман Малисұлы Абсаметовтың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

2021 жылғы 01 қыркүйекте «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. Еуропа Қайта құру және дамыту банкінің қарызын қайта құрылымдау шеңберінде «Байыту фабрикасын сала отырып, Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдау және «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Кредиттік келісімінің және «Taý-Ken Samuryq» АҚ демеушілік қолдау туралы келісімнің негізгі шарттарына өзгерістер енгізу туралы.
 2. «Tau-Ken Mining» ЖШС-дағы және «TKS Geology» ЖШС-дағы «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның қатысу үлестерін «Самұрық-Қазына Инвест» ЖШС-ның пайдасына сату және сенімгерлікпен басқаруға беру туралы.
 3. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ мен «Қазақстан Фортескью» ЖШС бірлескен жобасы шеңберінде Ақтөбе облысындағы Валерьянов алаңында барлауға арналған 9 лицензияны тапсыру туралы.
 4. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ қызметінің 2022-2026 жылдарға арналған стратегиялық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі мен есептеу әдістемесін бекіту туралы.
 5. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021-2022 жылдарға арналған тұрақты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2021 жылдың 1-жартыжылдығында орындалуы туралы есепті қарау туралы.
 6. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылдың 2-тоқсанындағы инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 7. 2021 жылдың 6 айында «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 8. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылдың I жартыжылдығындағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 9. «Taý-Ken Samuryq» ҰТК» АҚ Басқарма төрағасы, бизнесті дамыту жөніндегі бас директор, жобаларды басқару жөніндегі бас директор және бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор лауазымдарының сипаттамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

2021 жылғы 04 тамызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мемлекеттік аудитінің қорытындылары мен Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің Нұсқамасын қарау туралы.
 2. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021 жылғы 2-тоқсандағы Тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы.
 4. 2021 жылғы 2 тоқсан қорытындысы бойынша өзектендірілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шоғырландырылған Тіркелімін және Тәуекелдер картасын бекіту туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 2 тоқсандағы сыйақысын қарау.
 7. Өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 2 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 2 тоқсандағы қызметін бағалау.
 10. 2021 жылдың 2 тоқсанына 2021 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерін және олардың 2021 жылға арналған жаңа редакциядағы нысаналы мәндерін бекіту туралы.
 12. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.
 13. «Алайғыр» БК» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-Ken Temir» ЖШС, «Silicon Mining» ЖШС, «Солтүстік Қатпар» ЖШС Байқау кеңестерінің құрамын сайлау туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2021 жылғы 3,4 тоқсанға арналған мақсаттарын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жөніндегі саясатқа өзгерістер енгізу және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тартуы туралы.

2021 жылғы 15 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселе қаралды:

1. Бірлескен геологиялық барлау жобаларын (LFP) іске асыру мақсатында «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Discovery Ventures Kazakhstan» ЖШС арасында бірлескен кәсіпорындар құру туралы.

2021 жылғы 30 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы жылдық есебін қарау
 2. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2020 жылғы шоғырландырылған жылдық есебін бекіту туралы.
 3. «Tau-Ken Mining» ЖШС, «TKS Geology» ЖШС таратудың күшін жою және осы заңды тұлғаларды «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығаруға жататын активтер тізбесінен алып тастау туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерінің орындалуы негізінде 2020 жылғы қызметін бағалау.
 5. 2021-2022 жылдарға арналған «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ СЕО, СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарға сабақтастық жоспарын бекіту туралы
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін басшы қызметкерлер мен қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру қағидаларын бекіту туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің аға аудиторы бос лауазымына кандидатураларды қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2021 жылғы 1-тоқсандағы жұмысын бағалау.

2021 жылғы 22 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 2. «Нұр Дала» ЖШС құру және «SH Minerals» ЖШС мен «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында «Нұр Дала» ЖШС құру жөніндегі құрылтай шартын жасау туралы.

2021 жылғы 20 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде мынадай мәселелер қаралды:

 1. 2020 жылғы таза кірісті бөлу тәртібі және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы.
 2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.
 3. Жекелеген еншілес ұйымдардың жарғыларына өзгерістер енгізу туралы.
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «У.М. Ахмедсафин атындағы гидрогеология және геоэкология институты» ЖШС және «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-мен мәміле жасау туралы жасалуына мүдделілігі бар туралы.
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2021 жылғы 3 айдағы орындалуы туралы есепті қарау.
 6. «Байыту фабрикасын сала отырып, Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнының полиметалл кендерін өнеркәсіптік игеру» жобасының негізгі параметрлерін түзетуді мақұлдау туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2021 жылдың 1 тоқсанына инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша жиынтық есепті қарау.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған Бюджетін қарау туралы.
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы 4 тоқсандағы жұмысын бағалау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы қызметі туралы Есепті және қызметін бағалау туралы Есепті қарау.
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және басшысының 2020 жылғы жұмысын бағалау.
 13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысы бос лауазымына үміткерді қарау туралы.
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Төрағасы, Басқарма мүшелері және Цифрландыру және персоналды басқару жөніндегі басқарушы директор лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы.
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

2021 жылғы 7 сәуірде «Тау-Кен Самұрық» ҰТ» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселелер қаралды:

 1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының міндеттерін орындауды жүктеу туралы
 2. Т»ау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылға арналған даму стратегиясын іске асыру туралы есепті қарау
 3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ активтерін «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының құрылымынан шығару жөніндегі жол карталарын бекіту туралы
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның қоршаған ортаны қорғау (экологиялық саясат) саласындағы саясатынқарау
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясатты қарау
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының өкілеттік мерзімін белгілеу және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін ұзарту туралы
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ комплаенс-офицері, ішкі аудит қызметінің басшысы және қызметкерлері лауазымдарының сипаттамаларын бекіту туралы»
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционердің қарауына енгізу және бекіту
 9. 2021 жылғы 1 тоқсан қорытындысы бойынша өзектендірілген «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның шоғырландырылған тіркелімін және тәуекелдер картасын бекіту туралы
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылғы 1 тоқсандағы Тәуекелдері жөніндегі есебін бекіту туралы
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ және оның еншілес ұйымдарының қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту туралы
 12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-да және оның еншілес ұйымдарында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы
 13. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылғы 4-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау
 14. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2020 жылғы 4 тоқсандағы сыйақысын қарау
 15. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау
 16. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицерінің 2021 жылғы 1 тоқсандағы сыйақысын қарау
 17. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылға арналған Корпоративтік басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын қарау туралы
 18. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2020 жылдың 12 айында 2020-2024 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) орындалуы туралы есепті қарау.
 19. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметкерлерінің жалпы штат санын және ұйымдық құрылымын бекіту туралы
 20. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Цифрлық трансформациялау бағдарламасының жобасын қарау туралы
 21. Қосымша декомпозицияланған көрсеткіштерді ескере отырып, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021-2025 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) қарау.

2021 жылғы 4 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселе қаралды:

 1. «Қарағанды облысындағы Оңтүстік Мойынты алаңында құрамында алтыны бар кендерді барлау» жобасын іске асырудың және құзыретті органмен жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты тапсырудың орынсыздығы туралы.

2021 жылғы 2 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде келесі мәселелер қаралды:

 1. «Sunlightinvestments» ЖШС пайдасына «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС жарғылық капиталындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 100% қатысу үлесін иеліктен шығару бойынша мәміле шарттарын өзгерту туралы
 2. «SiliconMining» ЖШС шикізат базасын ұлғайтуды көздейтін CAPEX жобасын (Күрделі салымдар жобалары) іске асыруды тоқтату туралы.
 3. «Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнында полиметалл кендерін өндіру және қайта өңдеу» жобасын басқару жоспарын қарау туралы (Стратегия 3.0)
 4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен оның еншілес компанияларының геологиялық барлау жобаларын жаңа редакциядағы басқару жөніндегі регламентін бекіту туралы
 5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019-2020 жылдарға арналған тұрақты дамуды енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылдың екінші жартыжылдығы бойынша орындалуы туралы есепті қарау.
 6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылға арналған тәуекелдер жөніндегі есебін бекіту туралы.
 7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2021 жылға арналған тәуекел-аппетитін бекіту туралы.
 8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Ішкі аудит қызметінің 2021 жылға арналған жылдық аудиторлық жоспарын қарау
 9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі басшысының бос лауазымына кандидатураларды қарау
 10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019-2020 жылдарға арналған Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарының 2020 жылдың 4 тоқсанына орындалуы жөніндегі есепті қарау.
 11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2020 жылғы II-жартыжылдықтағы ақпаратты ашу процестерінің ашықтығы мен тиімділігі жөніндегі есебін қарау.
 12. «Солтүстік Қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы