Отырыстар 2018 жыл

2018 жылғы 19 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 16 мәселесі қаралды:

1. «Шоқпар – Гагаринское» ЖШС жарғылық капиталындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 100% қатысу үлесін «SinonMiningCorporation» ЖШС пайдасына иеліктен айыруды мақұлдау.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ сирек металлдар мен жерде сирек кездесетін элементтерді дамыту тұжырымдамасын қарау туралы.

3.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның Басқарма туралы ережесін жаңа редакцияда бекіту туралы.

4.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

5.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.

6.«Солтүстік Қатпар» ЖШС Байқау кеңесінің құрамын өзгерту туралы.

7.Ішкі аудит және сыртқы аудит қызметтерінің 2016-2018 жылдар кезеңінде берген ұсынымдарын өзектендіру туралы.

8.Солтүстік Қазақстан облысындағы «Сырымбет» қалайы кен орынын игеру» және тау-кен металлургиялық кешен салу жобасы бойынша «TinOneMining» АҚ (Тин Уан Майнинг) жарғылық капиталындағы 30 001 (отыз бір мың) қарапайым акциясын сенімгерлік басқару туралы шарт жасасуды мақұлдау туралы.

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметінің үздіксіздік жоспарын» жаңа редакцияда бекіту туралы.

10.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019 жылға шоғырландырылған тәуекел-ниетін бекіту туралы.

11.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

12.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы.

13.Банк-контрагенттерді таңдау және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Банк-контрагенттерде уақытша бос қаражатты орналастыру кезінде лимиттер белгілеу әдістемесінің күші жойылды деп тану туралы.

14.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ақпараттық саясатын жаңа редакцияда бекіту туралы.

15.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесін» жаңа редакцияда бекіту туралы.

16.«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ қызметін қорландыру үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ облигацияларын шығару мәселесін қарастыру туралы.

2018 жылғы 29 қарашада «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар Кеңесінің күндізгі отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 17 мәселесі қаралды:

1.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2018-2022 жылдарға арналған Бизнес-жоспарының (Даму жоспарының) 2018 жылдың 9 айындағы жағдай бойынша орындалуы туралы есепті қарау.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның 2019-2023 жылдарға арналған Бизнес-жоспарын (Даму жоспарын) қарау.

3.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ облигацияларын шығару мәселесін қарау туралы.

4.«ШалкияЦинк ЛТД» АҚ қызметіне қор жинау үшін «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ облигацияларын шығару мәселесін қарау.

5. «SARECO» ЖШС Жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

6.«Алайғыр» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2019 жылға арналған талабын іске асыру жөніндегі жоспар-кестені бекіту туралы.

8.Инвестициялық меморандумды бекіту және Қарағанды облысының Спасск мыс кені аймағындағы мысты, алтын мен ілеспе компоненттерді барлауға арналған №4188-ТПИ келісімшарт мерзімін ұзарту туралы.

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 3-ші тоқсанына арналған талабының орындалуы туралы есеп.

10.Жасалуына қызығушылық тудырған мәмілелер туралы ақпаратты қарау туралы.

11.«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдарын басқару жөніндегі регламентті жаңа редакцияда бекіту туралы.

12.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылдың 3-ші тоқсанына арналған Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

13. «Солтүстік қатпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

14.«Тау-Кен Алтын» ЖШС директорын тағайындау туралы.

15.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.

16.«Siliconmining» ЖШС директорының өкілеттігін ұзарту туралы.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарының байқау кеңесінің құрамын өзгерту және сайлау туралы.

2018 жылғы 29 қазанда«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 18 мәселесі қаралды, оның ішінде:

1.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2022 жылдарға арналған Бизнес жоспарының (Даму жоспарының) 2018 жылдың 1 жартыжылдығында орындалуы туралы есепті қарау.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-ның «Самұрық-Қазына» АҚ компаниясы топтарының құрылымынан 2028 жылға дейін шығаруға жататын активтерінің тізбесін бекіту.

3. «Масальский ГОК» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша АҚ «Масальский ГОК» ЖШС қатысушысы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.

4.«Тау-Кен Жоба» БК» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

5.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2018-2020 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 2018 жылдың 3-тоқсандағы жағдай бойынша орындалуы жөніндегі есепті қарау.

6. «Тау-Кен Прогресс» ЖШС жарғылық капиталындағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қатысу үлесінің 100%«ASIAGROUPKZ» ЖШС пайдасына иеліктен айыруды мақұлдау туралы.

7.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспарын іске асыру жөніндегі жол картасын бекіту туралы.

8.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі жөніндегі 2018 жылдың 9 айындағы жағдай бойынша жиынтық есепті қарау.

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған Кадрлық саясаты туралы.

10.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылға Тәуекелдер тізілімі мен Тәуекелдер картасын мақұлдау туралы тіркеу.

11.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылғы 1-2 тоқсанға Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

12.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 2-тоқсанға Қызмет туралы есебін қарау.

13.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2018 жылғы 2-тоқсандағы қызметін бағалау.

14.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 3-тоқсандағы қызметі туралы есебін қарау.

15.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының 2018 жылғы 3-тоқсандағы қызметін бағалау.

16.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплеанс-офицерінің 2018 жылғы 3-тоқсандағы қызметі туралы есебін қарау.

Баяндама жасаған: Арсланова Зарина Фуатовна – Аға Тәуелсіз директор, «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің төрағасы.

17.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2018 жылғы 2-тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

18. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Директоры туралы.

2018 жылғы 27 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 4 мәселесі қаралды, атап айтқанда:

1.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма Төрағасының лауазымына Қ.Ж. Құдайбергенді тағайындау туралы.

2.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «SARECO» ЖШС-ның жарғылық капиталындаға 100% қатысу үлесін сатып алуды мақұлдау туралы.

3.«Қызылорда облысындағы Шалқия кен орынында байыту фабрикасын сала отырып, полиметалл кенін өнеркәсіптік өндіру» жобасы бойынша инвестициялық меморандумды жаңа редакцияда мақұлдау туралы.

4.2016 жылғы 30 желтоқсандағы №819 кредит шартына сәйкес Еуразиялық даму банкіне «Алайғыр» БК» ЖШС тиесілі үш жер учаскесіне жер пайдалану құқығы мен жылжымалы мүлікті кепілдікке беру туралы.

2018 жылғы 4 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы өтті, оның шеңберінде күн тәртібінің 13 мәселесі қаралды, оның ішінде:

1.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ қызметінің 2018-2028 жылдарға арналған стратегиялық түйінді көрсеткіштерінің тізбесі мен есептеу әдістемесін бекіту туралы.

2.«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Даму стратегиясын өзектендіру туралы».

3. «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ жарғысын жаңа редакцияда бекіту туралы.

4.«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін, сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.

5.Қарағанды облысындағы Алайғыр кен орнының Шығыс учаскесінде (№№301,311,331,228 ұңғымалар) жер асты суын өңдеу келісімшарты бойынша жер қойнауын пайдалану құқығын «Алайғыр» СК» ЖШС жарғылық капиталына беру туралы.

6.«KazzingHoldings» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша «KazzingHoldings» ЖШС қатысушысы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.

7. «KazzincHoldings» ЖШС және «LogicBusiness» ЖШС, «LogicInvestCapital» ЖШС, «ДАНА» инвестициялық үйі» ЖШС арасында 2014 жылғы 2 қазанда жасалған Сенімді басқару шартының қолданыс мерзімін ұзартуды мақұлдау туралы».

8. «Тау-Кен Алтын» ЖШС аффинаж зауытының жобалық қуатқа шығуы бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту туралы».

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицері туралы ережені бекіту туралы».

10.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылғы 2-ші тоқсан бойынша күткен үмітінің орындалуы туралы есепті қарау туралы.

11.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша 2018 жылдың 1-ші жартыжылдығының жиынтық есебін қарау.

12.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018 жылдың 1-ші жартыжылдығы бойынша ақпаратты ашу процессінің тиімділігі және ашықтығы бойынша есебін қарау.

13.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі Комитеттерінің құрамына өзгерістер енгізу туралы.

2018 жылғы 28 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар Кеңесінің отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 21 мәселесі талқыланды:

1.«Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының 2017 жылғы шоғырландырылған жылдық есебін бекіту.

2.«Алайғыр» БК» ЖШС бірқатар мәселелері туралы.

3.«Siliconmining» ЖШС, «Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-KenTemir» ЖШС жарғыларын жаңа редакцияда бекіту туралы.

4.«Масальский КБК» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Масальский КБК» ЖШС қатысушы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.

5.«Алматы облысы Тұйық-Темірлік кені ауданында мыс, қорғасын, барит барлау туралы» 2013 жылғы 27 наурыздағы №4196-ТПИ және «Алматы облысы Тұйық кен-орнында барит-полиметалдық кендер мен күміс өңдеу туралы» 2016 жылғы 4 наурыздағы №4796-ТПИ келісімшарттарын мерзімінен бұрын бұзу туралы.

6.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жалпы саны мен ұйымдық құрылымын бекіту туралы.

7.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ СЕО-1 деңгейіндегі лауазымдарының сипаттамасын, лауазымдарды бағалауды (грейдтер) және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерінің лауазымдық жалақыларының схемаларын бекіту туралы.

8.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының сандық құрамы және «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерін қайта сайлау туралы.

9.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелері үшін 2018 жылға арналған қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және 2018 жылға арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы.

10.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ лауазымдарды (грейдтерді) бағалауды және Комплаенс-офицер лауазымдық жалақыларының схемаларын бекіту туралы.

11.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Комплаенс-офицер лауазымына тағайындау үшін кандидатураны қарау туралы.

12.«Тау-KenTemir» ЖШС бірқатар мәселелерері туралы.

13.«Logic Business» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «ДАНА» Инвестициялық үй» ЖШС атқарушы органдарын қайта сайлау туралы.

14.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ еншілес ұйымдарының бақылау кеңестерінің құрамын өзгерту және сайлау туралы («Тау-Кен Алтын» ЖШС, «Tau-KenTemir» ЖШС, «SiliconMining» ЖШС, «Алайғыр» БК» ЖШС, «Солтүстік Катпар» ЖШС)

15.2016 жылғы 30 желтоқсандағы кредиттік шартқа сәйкес «Алайғыр» БК» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүлікті кепілге беру туралы.

16.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы 3-тоқсандағы Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

17.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылға Тәуекелдер бойынша есебін бекіту туралы.

18.Банк-контрагенттерге арналған қосымша лимиттерді бекіту туралы.

19.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 208-2020 жылдарға арналған корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

20.«Тау-Кен Алтын» ЖШС 2018 жылдың 5 айы бойынша Орта мерзімді бюджетінің орындалуы туралы есепті қарау.

21.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» Басқармасының мүшесі Қ.Ж.Құдайбергеннің «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі ретінде «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына тағайынадалуға келісім беруі туралы.

2018 жылғы 6 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе бет отырысы өтті, отырыстың күн тәртібінде 12 мәселе қаранстырылды, оның ішінде:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының құрамын өзгерту туралы.

2. «Шалкия Цинк ЛТД» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар кеңесінің Төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.

3. «Kazzinc Holdingsр» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша «Kazzinc Holdingsр» ЖШС қатысушысы ретінде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ұстанымын айқындау туралы.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2022 жылдарға арналған Бизнес жоспарының (Даму жоспары) 2018 жылғы 1-тоқсан бойынша орындалуы туралы есепті қарау.

5. «Шоқпар-Гагаринский» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингі бойынша 2018 жылғы 1-тоқсандағы жиынтық есебін қарау.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің бос Аға аудиторы лауазымына кандидатураларды қарау.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2017 жылы атқарған қызметін бағалау.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылғы 1-тоқсанда атқарған қызметі туралы есепті қарау.

10. «Қарағанды облысында металлургиялық кремний өндіретін зауыттың дайындық жұмыстары мен оны іске қосу» жобасын іске асыру мәртебесі туралы.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасы мүшелерінің ДКЖ орындалуы негізінде 2017 жылы атқарған қызметін бағалау.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2018-2028 жылдарға арналған ұзақ мерзімді болжамдарын қарау туралы.

2018 жылғы 22 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 12 мәселесі қарастырылды, оның ішінде:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылға арналған жылдық есебін қарау.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің, Директорлар кеңесі Төрағасының, мүшелерінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережені бекіту туралы.

3.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару кодексін енгізу туралы 2016-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2017 жылғы жағдай бойынша есепті қарау туралы.

4.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару кодексін енгізу туралы 2016-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы 2018 жылғы 1-тоқсандағы жағдай бойынша есепті қарау туралы.

5.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ ақпаратты ашу процессінің ашықтығы мен тиімділігі бойынша 2017 жылдың 2-жарты жылдығы бойынша есепті қарау.

6.«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жағыз акционерінің 2017 жылға болжамдарының орындалуы туралы есепті қарау туралы.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз акционерінің 2018 жылдың 1-ші тоқсанына болжамдарын іске асыру бойынша есепті қарау.

8.Банк-котрагенттерге арналған қосымша лимиттерді бекіту туралы.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ инвестициялық жобаларды іске асыру мониторингінің 2017 жылдың 12 айы бойынша жиынтық есебін қарау.

10. «Масальский» КБК» ЖШС 2018 жылға арналған Жылдық бюджеті мен 2018-2022 жылдарға арналған Орта мерзімді бюджетін түзету жобаларын қарау.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік басқару кодексінде көзделген қағидаттар мен ережелердің сақталуы/сақталмауы туралы 2017 жылғы есепті қарау туралы.

12. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметі туралы 2018 жылғы 1-тоқсандағы жағдай бойынша есепті қарау.

2018 жылғы 3 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе бет отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 12 мәселесі қарастырылды, оның ішінде:

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ аға Тәуелсіз директорын сайлау туралы.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017-2021 жылдарға арналған Бизнес жоспарының (Даму жоспары) 2017 жылғы жағдай бойынша орындалуы туралы есепті қарау.

3. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 2017 жылғы жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту және оны Жалғыз акционерге қарауға және бекітуге енгізу, сондай-ақ, 2017 жылғы таза кіріс пен бір қарапайым акция есебімен Жалғыз акционерге тиесілі дивиденд мөлшерін бөлу тәртібін қарау.

4. «Солтүстік Катпар» ЖШС Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Омбудсменін тағайындау туралы.

6. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылдың 4-тоқсанында атқарған жұмысы туралы есепті қарау.

7. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2017 жылғы 4-тоқсанда атқарған қызметін бағалау.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2017 жылы атқарған қызметі туралы есепті қарау.

9. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының 2018 жылғы қызметінің негізгі көрсеткіштерін қарау.

10. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын қарау.

11. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2018 жылға арналған бюджетін қарау туралы.

12. «Алайғыр» БК» ЖШС тиесілі жылжымайтын мүлкін 2016 жылғы 30 желтоқсандағы № 819 кредит шарттарына сәйкес кепілге беру туралы.

2018 жылдың 23 сәуірінде»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің жеке отырысы өтті, оның шеңберінде отырыстың күн тәртібінің 2 мәселесі қаралды, оның ішінде:
1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқарма мүшелерінің санын, мүшелерін және мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдау.
2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау.

2018 жылғы 29 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы болып өтті, оның аясында отырыстың күн тәртібіндегі 8 мәселе қаралды, оның ішінде:

1. Жасалуына мүдделілік танылып отырған мәмілелер туралы ақпараттарды қарау туралы.

2. Жамбыл облысындағы Гагарин кен орны алтын құрамды рудасын барлауға арналған 2013 жылғы 27 желтоқсандағы №4323-ТПИ және Жамбыл облысындағы Шоқпар кен орны алтын құрамды рудасын барлауға арналған 2014 жылғы 14 қаңтардағы №4333-ТПИ Келісімшарттарын қолдану мерзімін ұзарту туралы.

3. «Шоқпар-Гагарин» ЖШС Жарғысына өзгерістер енгізу туралы.

4. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ портфелі негізгі параметрлерінің жаңа редакциясын бекіту туралы.

5. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Корпоративтік хатшысының 2017 жылғы 4 тоқсандағы қызметі туралы есепті қарау.

6. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамының Қызметкерлерге еңбекақы төлеу және сыйақы беру қағидасының жаңа редакциясын бекту туралы.

7. «Logic Business» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «ДАНА» инвестиция үйі» ЖШС атқарушы органдарын сайлау туралы.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Операциялық активтер жөніндегі бас директоры туралы.