​2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 27 қаңтарда №16/09-з бұйрық бойынша түзетулермен)

2017 жылға арналған «Тау-Кен Самұрық» АҚ Сатып алу жоспары (2017 ж. 27 қаңтарда №16/09-з бұйрық бойынша түзетулермен)