2017 жылғы мәмілелер

1. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жасалуына мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2015 жылғы 11 наурыздағы №19 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №15 Қосымша келісімді жасау туралы.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында 2017 жылғы 29 желтоқсанда Шартқа №15 Қосымша келісім жасалды. «Tau-Ken Temir» ЖШС жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 22.11. шешімімен (№76-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №15 Қосымша келісім жасалды;

(Шартқа) 2017 жылғы 29 желтоқсандағы №15 Қосымша келісім шартына сәйкес, қарызды қайтару мерзімі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

2. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ жасалуына мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақпандағы №8 Өтеулі қарыз шартына №7 Қосымша келісімді (бұдан әрі – Шапт) жасау туралы .

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында (Шартқа) 2017 жылғы 28 желтоқсанда №7 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы шешімімен (№ 75-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №7 Қосымша келісім жасалды.

2017 жылғы 28 желтоқсандағы (Шартқа) №7 Қосымша келісімге сәйкес, қарызды қайтару мерзімі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

3. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №69 Өтеулі займ шартын (бұдан әрі –Шарт) жасасу туралы.

2017 жылғы 27 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Шоқпар-Гагарын» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагарин» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 26.12.2017 жылғы шешімімен (№77-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Шоқпар-Гагарын» ЖШС арасында жасалған шарт мақұлданды.

4. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №70 Өтеулі займ шартын (бұдан әрі –Шарт) жасасу туралы.

2017 жылғы 27 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 26.12.2017 жылғы шешімімен (№77-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасында жасалған шарт мақұлданды.

5. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2017 жылғы 25 желтоқсандағы №67 Өтеулі займ шартын (бұдан әрі –Шарт) жасасу туралы.

2017 жылғы 25 желтоқсанда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Масальский ГОК» ЖШС арасында (Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Масальский ГОК» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚБасқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы шешімімен (№ 76-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Масальский ГОК» ЖШС арасында Шарт жасалды.

(Шартқа) сәйкес займ сомасын қайтару мерзімі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

6. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 14 қыркүйектегі №4 Қосымша келісімді жасасу туралы.

2017 жылғы 14 қыркүйекте «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №4 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №4 Қосымша келісімнің жасалуы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.09.2017 жылғы шешімімен (№54-17 хаттама) мақұлданды;

(Шартқа) 2017 жылғы 14 қыркүйектегі №3 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасы 362 143 000 (үш жүз алпыс екі миллион бір жүз қырық үш мың) теңгеге дейін ұлғайды.

7. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2017 жылғы 06 наурыздағы №6 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 27.07.2017 жылғы №1 Қосымша келісімді жасасу туралы.

2017 жылғы 27 шілдеде «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Шоқпар-Гагарин» ЖШС арасында, Шартқа №1 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагарин» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 26 шілдедегі шешімімен (№43-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Шоқпар-Гагарин» ЖШС арасында, Шартқа №1 Қосымша келісім жасалды.

(Шартқа) 2017 жылғы 27 шілдедегі №1 Қосымша келісімге сәйкес, қарызды қайтару мерзімі 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

8. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» ЖШС арасында «Тау Кетмень» ЖШС жарғылық капиталына 100% қатысу үлесін 2017 жылғы 15 наурыздағы сатып алу-сату шартын жасасу туралы.

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Дінмұхамбет Қонаев көшесі, 8-үй, «Б» блок мекенжайы бойынша тіркелген қатысушылар құрамының (Бизнес-сәйкестендіру номері 121240018968) өзгерістеріне байланысты, заңды тұлға «Тау Кетмень» ЖШС 2017 жылғы 29 маусымда мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілді

9. Мүдделілік орын алып отырған»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мәмілесі ретінде, 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 27 маусымдағы № 3 Қосымша шарт жасау туралы.

2017 жылғы 27 маусымда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» пен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №3 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК АҚ «Silicon mining» ЖШС ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 27 масымдағы шешімімен (№38-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» пен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №3 Қосымша келісім мақұлданды;

2017 жылғы 27 масымдағы Қосымша келісіге (Шарт) сәйкес, займ сомасы 262 143 300 (екі жүз алпыс екі миллион бір жүз қырық үш мың үш жүз) теңгеге дейін ұлғайтылады.

10. «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы бір мезгілде мөлшері «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ (БИН 090240000101)активтер құны жалпы мөлшерінің 10% тең немесе асып түсетін ірі мәміле (i); оны жасасу «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ өзіндік капиталы мөлшерін құрайтын және асып түсетін шамаға міндеттемелерін ұлғайтуға алып келетін мәміле (ii); жасалуына мүдділік орын алып отырған мәміле болып табылатын (iii), демеушілік көмек туралы 2017 жылғы 28 маусымдағы келісімнің жасалғаны туралы хабарлайды.

Мәміле шарттарына сәйкес, қаржыландыруды 2017 жылғы 12 маусымдағы Займ шарты бойынша Еуропалық Қайта құру және даму банкі ұсынатын, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ іске асыратын жобаны жүзеге асыруға қатысты «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ демеушылық қолдау көресетін болады. Демеушілік көмек жобаны іске асырудың барлық кезеңінде берілетін болады. Мәмілені мақұлдау туралы шешім «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы 26 маусымда өткен отырысында қабылданды.

11. Мәміле ретінде жасалуына2017 жылғы 12 маусымда «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-қа Еуропалық Қайта құру және Даму банкінің займын ұсынуға байланысты, «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ-тың жасауы туралы шешім қабылдады.

12. Жасалуына «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, «Майқайыңалтын» акционерлік қоғамы акциялар пакетінің 25% беру туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №2 Қосымша келісімді жасасу туралы.

2017 жылғы 31 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Самұрық-Қазына» АҚ арасында (Шартқа) №2 Қосымша келісім жасалды. «Самұрық-Қазына» АҚ «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 12 сәуірдегі шешімімен (№ 11-17 хаттама), «Самұрық-Қазына» АҚ пен«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ арасында Шартқа №2 Қосымша келісім жасалды.

13. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 11 ақанадағы №8 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) №6 Қосымша келісім жасау туралы.

2017 жылғы 29 мамырда«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында (Шартқа) №6 Қосымша келісім жасалды.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» Басқармасының 2017 жылғы 29 мамырдағышешімімен (№ 32-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №5 Қосымша келісім жасалды.

(Шатқа) 2017 жылғы 29 мамырдағы№6 Қосымша келісімге сәйкес, қарыз сомасын қайтару мерзімі 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін ұзартылды.

14. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2017 жылғы №17 Шығынды өтеу шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 19 мамырда«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен«ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының19.05.2017 Жылғы шешімімен (№29-17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «ШалқияЦинк ЛТД» АҚ арасында жасалған шарт мақұлданды.

15. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №12 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

16. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №13 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Tau-Ken Mining» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Tau-Ken Mining» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

17. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №14 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Солтүстік Қатпар» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. Шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Солтүстік Қатпар» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

18. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 16 мамырдағы №15 Мүлікті сақтау шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 12 мамырда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасында Шарт жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 12.05.2017 ж. шешімімен (№27-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Тау-Кен Проект» БК» ЖШС арасындағы шарт мақұлданды.

19. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 21 қыркүйектегі №28 Қарыздық келісімге (бұдан әрі – Келісім) 2017 жылғы 25 сәуірдегі №1 Қосымша келісімді жасау туралы.

2017 жылғы 25 сәуірде«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен«Казцинк» ЖШС, «ДАНА инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС арасында №1 Қосымша келісім жасалды, онда«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ, «ДАНА инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШСЖалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Директорлары кеңесінің 2017 жылғы 10 ақпандағы шешімімен (№01/17 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Казцинк» ЖШС, «ДАНА инвестиция үйі» ЖШС, «Logic Invest Capital» ЖШС, «Logic Business» ЖШС арасындағы келісім мақұлданды.

20. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 11 ақпандағы №8 Өтеулі займ шартына №5 қосымша келісімді жасау туралы.

2017 жылғы 31 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында №5 қосымша келісім (Шартқа) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Тау-Кен Алтын» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 2017 жылғы 31 наурыздағы шешімімен (№21-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Алтын» ЖШС арасында Шартқа №5 қосымша келісім жасалды.

2017 жылғы 31 наурыздағы №5 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы қайтару мерзімі 2017 жылғы 31 тамызға дейін ұзартылды.

21. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 11 наурыздағы №19 Өтеулі займ шартына 2017 жылғы 31 наурызда №14 қосымша келісімді жасау туралы.

2017 жылғы 31 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №14 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Tau-Ken Temir» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 31.03.2017 жылғы шешімімен (№21-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Tau-Ken Temir» ЖШС арасында Шартқа №14 қосымша келісім жасалды.

Шартқа сәйкес жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 31 наурыздағы №14 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы қайтару мерзімі 2017 жылғы 29 желтоқсаннан кешіктірмей қайтарылады.

22. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделік танытқан 2017 жылғы 1 наурыздағы шығындардың орнын толтыру туралы шарт жасау туралы.

2017 жылғы 21 наурызда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Taу Кетмень» ЖШС арасында шығындардың орнын толтыру туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Taу Кетмень» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады. Шартқа сәйкес «Taу Кетмень» ЖШС жалпы сомасы 6 092 484 (алты миллион тоқсан екі мың төрт жүз сексен төрт) теңге болатын «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ шыққан шығындарының орнын толтырады. Аталған шығындар «Taу Кетмень» ЖШС мүддесі үшін 2013 жылғы «13» мамар мен 2017 жылғы «1» мамыр аралығында Серіктестік қызметін жүзеге асыру үшін қажет болған жалпы алаңы 20,43 м2 болатын кеңсе ғимаратын жалға алу бойынша «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ-пен жүзеге асырылды.

Аталған шартты жасау «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 27 ақпандағы шешімімен (№0-17 хаттама) жүзеге асырылды.

23. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2017 жылғы 6 наурыздағы №6 Өтеулі займ шартын (бұдан әрі – Шарт) жасау туралы.

2017 жылғы 6 наурыздағы «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарта жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 2017 жылғы 1 наурыздағы шешімімен (№14-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Шоқпар-Гагаринское» ЖШС арасында Шарт жасалды.

Шартқа сәйкес жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 1 тамыздан кешіктірмей қайтару мерзімімен займ сомасы 333 000 000 (үш жүз отыз үш миллион) теңгеге дейін.

24. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 28 желтоқсандағы №39 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 17 ақпандағы №2 қосымша келісімді жасау туралы

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында 2017 жылғы 17 ақпанда Шартқа №2 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Silicon mining» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ 17.02.2017 жылғы Басқармасының шешімімен (№-0-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №2 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

2017 жылғы 17 ақпандағы №2 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы

207 646 948 (екі жүз жеті миллион алты жүз қырық алты мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңгеге ұлғаяды.

25. Мәміле ретінде жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мүдделік танытқан 2016 жылғы 18 шілдедегі №25 Өтеулі займ шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 31 қаңтардағы №1 қосымша келісімді жасау туралы

2017 жылғы 31 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Тау-Кен Прогресс» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 30.01.2017 жылғы шешімімен (№08-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

Шарттың 2017 жылғы 31 қаңтардағы №1 қосымша келісіміне (Шартқа) сәйкес, жылдық 0,1% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2017 жылғы 01 шілдеден кешіктірмей қайтару мерзімімен займ сомасы 219 066 483 (екі жүз он тоғыз миллион алпыс алты мың төрт жүз сексен үш) теңгеге ұлғаяды.

26. Жасалуына «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ мүдделі болып отырған мәміле ретінде, 2016 жылғы 18 шілдедегі №25 Өтеулі қарыз шартына (бұдан әрі – Шарт) 2017 жылғы 11 қаңтардағы №1 Қосымша келісім жасалды.

2017 жылғы 11 қаңтарда»Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасында Шартұа №1 Қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ «Тау-Кен Прогресс» ЖШС Жалғыз қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самрук» от «Тау-Кен Самұрық» АҚ Басқармасының 26.12.2016 жылғы шешімімен (№-86-16 хаттама), «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ пен «Тау-Кен Прогресс» ЖШС арасындағы Шартқа №1 Қосымша келісім жасау мақұлданды;

27. 2017 жылғы 25 қаңтарда «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісім жасалды. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» «Silicon mining» ЖШС Ірі қатысушысы болып табылады.

«Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» Басқармасының 25.01.2017 жылғы шешімімен (№07-17 хаттама) «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ» мен «Silicon mining» ЖШС арасында Шартқа №1 қосымша келісімді жасау мақұлданды.

2017 жылғы 25 қаңтардағы№1 қосымша келісімге (Шартқа) сәйкес займ сомасы 157 646 948 (жүз елу жеті миллион алты жүз қырық алты мың тоғыз жүз қырық сегіз) теңгеге ұлғаяды.

2016 жылғы мәмілелер

2015 жылғы мәмілелер

2014 жылғы мәмілелер