Жамбыл облысындағы Шоқпар пен Гагарин кен орны алтынын барлау

Объектінің қысқаша сипаттамасы

Шоқпар кен орнында кен түзілімдерінің төрт түрі анықталған: алтын-сульфидті-кварцты; мыс-колчеданды; карбонат-кварц негізіндегі алтын-полиметаллды; барит-кварц-кальцит негізіндегі күміс-полиметаллды. Кеннің негізгі түрі – көміртекті формалаудың кварцталған, карбонатизацияланған, серицитизацияланған, хлорланған шөгінді жыныстарында қатпарлы-бүрмелі және ұя түзілімдерін жасайтын сульфидті алтын болып табылады. Кен орнының қоры 250 м тереңдікке дейін бағаланған.

Гагаринское кен орнында түрлі-түсті асыл металдардың аномалиялармен, ореолдарымен және көріністерімен жоғары қанықтығы байқалады. Кешенді алтын-күміс-полиметалды кендену меридионалды жарылыммен бақыланады. Анықталған кенді бақылау аймағы сульфидті минералданған бір немесе бірнеше іргелес аймақтармен ұсынылған субендікті ұзақ өмір сүретін тектоникалық аймаққа негізделген. Кен орнында 10-ға жуық жеке субендікті аймақтар шартты түрде анықталды. Кен орнының қорлары 300 м тереңдікке дейін бағаланды.

Қорлар/ресурстар мен геологиясының қысқаша сипаттамасы

Гагаринское. ҚР ҚМК 03.09.2019 ж. №2084-19-У хаттамасына сәйкес өнеркәсіптік санаттар бойынша мемлекеттік теңгерімге 10 104,3 кг алтын және 84,2 тонна күміс жеткізілді:

Қорлардың атауы Өлш. бірл. Қорлар санаты
баланстық С12 баланстан тыс
Кен қоры мың т. 2 257,4 4692.7
Алтын қоры кг 10 104,3 8160.4
Күміс қоры т 84,2 66.8
Алтын құрамы г/т 4,48 1,74
Күміс құрамы г/т 37,31 14,23

Шоқпар. ҚР ҚМК 01.10.2019 ж. №2091-19-У хаттамасына сәйкес өнеркәсіптік санаттар бойынша мемлекеттік теңгерімге 10 952,9 кг алтын және 51,5 тонна күміс жеткізілді:

Қорлардың атауы Өлш. бірл. Қорлар санаты
баланстық С12 баланстан тыс
Кен қоры мың т. 1554,1 798,4
Алтын қоры кг 10 952,9 1858,0
Күміс қоры т 51,5 9,9
Алтын құрамы г/т 7,05 2,33
Күміс құрамы г/т 33,14 12,45

Жоспарланған іс-шаралардың ағымдағы мәртебесі және қысқаша мазмұны

Қазіргі уақытта Шоқпар және Гагаринское кен орнында алтын қорын бағалауға бағытталған Далалық геологиялық барлау жұмыстары аяқталды. Қорлар мемлекеттік балансқа қойылды. Кен орындарында өндіру жұмыстарын бастау мақсатында ерекше құқық шеңберінде жер қойнауын пайдаланудың лицензиялық режимін ресімдеуге бастамашылық жасалды. «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы кодекстің» талаптарына сәйкес тау-кен жұмыстарының жоспарлары мен оларды жою жоспарлары әзірленуде.